Pages

Nov 25, 2006

capiz 11.06


haaay... kanami gid magbalik sa imong banwa..
kanami man gihapon tan awon ang mga palibot......
san-o ako liwat mabalik.. san-o taka bisitahon liwat?