Pages

Nov 26, 2009

black ribbon

Sumalangit nawa ang kaluluwa ng mga biktima ng patayang naganap sa Maguindanao.