Pages

May 11, 2008

happy mother's day!!!!


[1999 sketch]

Inay
by Hangad


Sa mahinahong paalam ng araw
Sa pag-ihip ng hanging kahapunan
Balabal ko'y init ng 'yong pag-ibig
Sa dapit-hapong kay lamig

Mga bituin kay agang magsigising
Umaandap, mapaglaro man din
Iyong ngiti hatid nila sa akin
Sa diwa ko't panalangin

Puso ko'y pahimlayin Inay
Upang yaring hamog
Ng gabing tiwasay
Ay madama ko bilang damping
Halik ng 'yong Anak
Ay! Irog kong inay

Sa palad niyo itago aking palad
Aking bakas sa inyong bakas ilapat
At iuwi sa tahanan kong dapat
Sa piling ng inyong Anak

Puso ko'y pahimlayin Inay
Upang yaring hamog
Ng gabing tiwasay
Ay madama ko bilang damping
Halik ng 'yong anak
Ay! Irog ko, O Ina kong mahal
Ay! Irog kong Inay

2 comments:

the donG said...

happy mother's day to your mom!

mimi said...

thanks po!!! happy mother's day to ur mom too!!